Förlagets beskrivning

Hållbarhet i städerna blir allt viktigare. På jorden finns nu ungefär 7 miljarder människor och cirka hälften av de bor i just städer. Man räknar med att 60 % av jordens befolkning kommer att bo i städer år 2030.

Dåliga förhållanden på landet och utsikten till ett bättre liv i staden leder till urbanisering och att städerna växer okontrollerat. Stadsbor kämpar för att klara av sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.

Detta program undersöker begreppet hållbara städer och de förändringar som kan och måste göras för att långsiktigt förbättra miljö och livskvalitet.