Förlagets beskrivning

I Enkelt om världen och kartan presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11.

Eleverna får bl a läsa om Kontinenternas, världsdelarnas och världshavens lägen på jordgloben, Växter, djur och natur i olika världsdelar, Kända platser och sevärdheter runt om i världen, Flaggor från olika länder, Fysiska och mentala kartor över den
närmaste omgivningen, Kartans tecken, färger och symboler, samt Platser, lägen, gränser, väderstreck och storleksrelationer.

I Enkelt om världen och kartan finns både illustrationer och fotografier i färg med förklarande bildtexter.