Förlagets beskrivning

Tecken för våra vanligaste djur och andra tillhörande ord!

Böckerna utgår från det svenska teckenspråket och tecken som stöd (TSS) till skillnad mot t ex Baby Signs, som till största delen utgår från det amerikanska teckenspråket (ASL).

I början kan boken användas mer som pekbok eller bilderbok, gärna tillsammans med en vuxen, som kan hjälpa till att tolka bilderna. I första hand ska bilderna locka både barn och vuxna att tycka det är roligt!