Förlagets beskrivning

Vård- och omsorgsarbete 1–3 ger eleven grundläggande och fördjupade kunskaper i vård och omsorg. Bokens innehåll syftar till att utveckla elevens förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.

Författarna har bearbetat och anpassat boken utifrån Vård- och omsorgsarbete 1 och 2.