Förlagets beskrivning

Ett spel som tränar barns förmåga att höra om ett visst språkljud förekommer i ett givet ord och var i ordet det i så fall finns- "i början", "mitten", "slutet" eller inte alls.

Spelet innehåller fem varianter: P,B,D,F,V.