Förlagets beskrivning

En formativ bedömningsprocess kan sammanfattas med dessa tre frågor:- Vart ska jag? - Målen för undervisningen tydliggörs.- Var är jag? - Information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen.- Hur tar jag mig dit? - Återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga. Därför bygger Tummen upp Formativ...