Förlagets beskrivning

Inom skolan finns ett beslut som säger att en individuell utvecklingsplan, IUP, ska upprättas för varje elev. Träningsskolans IUP-hjälp riktar sig i första hand till lärare i obligatoriska och frivilliga träningsskolan.

Materialet är ett underlag för kartläggning av elevens förmågor. När kartläggningen är gjord har man ett långvarigt underlag att bygga på, som lämpar sig både för IUP och utvecklingssamtal.

Träningsskolans IUP-hjälp utgår från träningsskolans undervisningsområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Varje undervisningsområde har ett antal underrubriker.

Materialet är konkret och tydligt med detaljerade frågeställningar där man har olika svarsalternativ; visar inget intresse, visar intresse, kan med stöd, kan självständigt. Vid varje underrubrik finns också plats för egna kommentarer.

Tanken är att läraren har ett underlag för varje elev och gör noteringar vartefter. Samma underlag används i flera år och tidigare anteckningar finns kvar, vilket gör att man kan följa elevens sociala och kognitiva utveckling och upprätta en individuell utvecklingsplan tillsammans med elev och föräldrar. I pärmen finns en cd med materialet i wordformat. Läraren kan för varje elev spara ett digitalt dokument för att följa elevens utveckling.

Omarbetad av Ellika Melander.