Förlagets beskrivning

Att skapa en tecknad serie kan väcka en slumrande kreativitet och förlösa en latent författartalang. Men bilder och textrutor skapar ofta kaos på skrivbordet. Tecknade serier är programmet som håller ordning på allt!

Här upprättar man ett antal fält och tillför efterhand bilder, repliker, tal och effektljud.

Tecknade Serier är programmet där man uttrycker sig i både ord och bild. Elever som har svårt att förmedla sig i skrift kan ha ett betydligt bättre bildspråk. Med hjälp av det kreativa skapandet i Tecknade serier, lockas den ordfattige att även förmedla sig i text och utveckla sitt språk.

Tecknade serier är ett mycket populärt program, numera med bildskärmsergonomi anpassad för interaktiva skrivtavlor. Detta öppnar dörrar för flexibilitet i undervisningen då lärare eller elev kan stå framför skrivtavlan och utveckla berättelser tillsammans med klassen.

Med ett utökat antal ramar kan nu varje sida innehålla upp till 12 ramar. Detta stimulerar eleverna till att göra fylligare och längre tecknade serier. Att tillföra egna bilder har också blivit betydligt enklare. Med en "drag och släpp-" teknik kan man också flytta runt ordningen på ramarna. Det går också att lämna tomma ramar som man senare fyller med innehåll.

Målet är att eleverna lär sig att med egna ord tolka och återge bildens och episodens innehåll dvs. att förstå och återge. De tränar och utvecklar språket i tal och skrift, genom logisk tidsföljd och återgivande av händelser. Eleven utvecklar sin beskrivande förmåga, fantasi, visuella perception, sitt logiska tänkande och språk samt tränar sig i att se händelseförlopp i tiden. Programmet tränar elevernas berättande och hjälper dem åskådliggöra händelseförlopp.