Förlagets beskrivning

Framsteg i matematiken är en serie som fokuserar på de grundläggande räknefärdigheterna.
Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare.

Varje häfte tar upp ett område. Nivån i de tio häftena sträcker sig till talområdet 1–100. Häftet Talen 11–18 tar upp tiotalsövergången.