Förlagets beskrivning

Sveriges roll under andra världskriget och händelser som till exempel förintelsen måste ständigt spridas vidare till nästa generation.

Utan denna kunskap finns det en risk att ideologier och idéer liknande den som nazismen står för åter får fotfäste och att historien upprepas ännu en gång.