Förlagets beskrivning

De tre arbetsböckerna behandlar vanligast förekommande ordklasser, substantiv, verb och adjektiv med övningar i läsförståelse och informationshämtning.

Häftena kan användas i valfri ordningsföljd.