Förlagets beskrivning

Här får du se en film om svenska fraser. Det är ett program i tre delar som på ett lättsamt sätt förklarar några svenska fraser och uttryck. Programmet är tänkt att väcka elevernas intresse för ämnet, lösa problem som kan uppstå och stimulera till vidare arbete i klassen.

Lärarhandledningen Tips- och idébok, medföljer i konvolutet till dvd-produkten men kan också beställas separat. Tips- och idébok behandlar bland annat fraser, stående uttryck och fasta vändningar
i svenska språket.

Svenskt tal: Gunnar Johnson, Bo Green.
Ljud och undertext följer den teckenspråkiga översättningen och är i första hand avsedda som stöd till avläsning av teckenspråket. Program på teckenspråk, med svenskt tal och undertext, på dvd.

För elever med hörselnedsättning år F–10.

Tips: SPSM ger också ut elevmaterialet "Övningar på svenska fraser" i anslutning till dvd-produkten