Förlagets beskrivning

I denna Tips och idébok behandlas bland annat fraser, stående uttryck och fasta vändningar i svenska språket. Detta lilla häfte ingår när man köper DVD, men kan här köpas löst.

Svenska fraser är ett program i tre delar som på ett lättsamt sätt förklarar några svenska fraser och uttryck. Programmet är tänkt att väcka elevernas intresse för ämnet, lösa problem som kan uppstå och stimulera till vidare arbete i klassen. För elever med hörselnedsättning år F–10.