Förlagets beskrivning

Taktil färdighetsträning för blivande punktskriftsläsare barn i förskoleåldern. Nyfikenheten att känna med sina fingarar stimuleras med datorns hjälp och ger goda förberedelser inför läs och skrivinlärningen. 

Startsetet, som används med styrplattan Flexiboard, består av 35 överlägg där barnet stimuleras och tränar viktiga färdigheter som taktil avkänning, auditiv uppmärksamhet och finmotorisk färdighet. På ett lekfullt sätt tränar barnen olika begrepp som över– under, stor–liten, höger–vänster samt överlägg där barnet får träna på att följa rad, känna på punkter, bokstäver och på olika sätt lära känna punktskriftsalfabetet.

Några sagor ingår där barnet får följa de fyra vännerna, mullvaden Marie, ankan Stina, grodan Bertil och trollet Sture på olika äventyr.

För förskolebarn med synnedsättning/blindhet som ska läsa punktskrift.

Systemkrav: Dator med Flexiboard och programmen Flexiladdaren och Flexiview.