Förlagets beskrivning

Stadigt sorteringsfack i hårdplast med 1 stort fack och 4 mindre. Placera det som ska sorteras i det stora facket och låt eleven själv laborera med vilka kategorier sakerna kan delas in i.

Sorteringsfacket underlättar och tränar förmågan att sortera, kategorisera och skapa/följa mönster. Passar elever med synnedsättning/blindhet, men kan också användas av andra målgrupper där eleven behöver hjälp att strukturera i exempelvis sorterings-och kategoriseringsövningar i skola/förskola.

För elever med synnedsättning i skolår F-9.
Produkten är utvecklad av Syncenter Refsnaes, Danmark.
Mått 395 x 505 x >50 mm
Vit