Förlagets beskrivning

Boken innehåller fakta om solen, var den finns och varför den är så viktigt för oss på jorden. Väder och varför olika väder uppstår förklaras.

Läromedlet Fyra faktaböcker om rymden med bliss består av fyra huvudböcker – Solen, Stjärnorna, Månen och Planeterna samt en arbetsbok. Arbetsboken innehåller flervalsfrågor från huvudböckerna samt ett antal elevexperiment. Med materialet följer även planetkort med tillhörande platta föreställande Vintergatan. På plattans baksida finns stjärnbilder. Arbetsboken, plattan och planetkorten är tänkta att användas laborativt i undervisningen.

Innehållet är framför allt riktat till elever i årskurs 4–6, men kan även användas om så är lämpligt för äldre eller yngre elever. Läromedlet är skrivet direkt på bliss med blissgrammatik och faktainnehållet följer Lgr 11.

Runt format 25 cm i diameter, färg, inbunden