Förlagets beskrivning

SO-serien Geografi 6 är uppdaterad mot lgr11. Boken tar sin utgångspunkt i Europa och berättar om hur naturresurser och levnadsvillkor skiljer sig i olika delar av regionen.

Betoningen ligger på hur människans markutnyttjande påverkar och förändrar den omgivande miljön och vilka konsekvenser det får. Detta sätts också i ett globalt perspektiv med fördjupningar som gör jämförelser med andra delar av världen.