Förlagets beskrivning

Sju Nycklar är ett interaktivt dataspel där du vandrar runt och öppnar dörrar, skåp, lådor. Du tittar, gissar eller letar samtidigt som språk och minne stimuleras. Minnesträning  kan göras med olika svårighetsgrad och kan även användas av vuxna.

Programmet är uppbyggt med tydliga och rena bilder som med de olika kommunikationsstöden (tecken som stöd, läppavläsning, speakerröst och ljudeffekt) stimulerar barnens fantasi, fokusering och språkutveckling. Det följer med memorybilder och temabilder att skriva ut och plasta in. Med detta material kan man vara fler runt datorn och göra egna spel.

Programmen levereras på CD eller USB. Programmen kan också användas via molnet och är då främst tänkt för kommuner och skolor. Därtill kan programmen användas på andra operativsystem, på Ipad, surplattor med Android m.fl.