Förlagets beskrivning

I Sagoklassikerna möter eleverna inte bara sagans texter, utan även dess speciella språk och gemensamma uppbyggnad. De möter olika kulturer, länder, författare och illustratörer. Varje sagobok innehåller frågor och tips som främjar ett strategiskt läsande.

I slutet av varje bok finns en sammanfattande bildserie som uppmuntrar till återberättande, samtal kring sagornas innehåll och arbete med berättarstrategier. Det finns en tydlig koppling mellan materialets innehåll och Lgr 11.