Förlagets beskrivning

Svällpappersbild med taktila rutor. Bilden består av 21 rutor x 24 rutor. Varje ruta är 1 cm x 1 cm.