Förlagets beskrivning

Svällpappersbild med taktila rutor.

Bilden består av 21 rutor x 23 rutor. Varje ruta är 1 cm x 1 cm.