Förlagets beskrivning

Ritmall i plast, vilken används som rithjälpmedel när man skriver blissymboler för hand.
S k "full storlek" med denna mall är 10x10 mm. Mallen har tagits fram i nordiskt samarbete.