Förlagets beskrivning

Lättlästa historier med spännande innehåll. Fem häften som vart och ett innehåller en spännande historia. I slutet av varje häfte finns åtta frågor om innehållet i texten, att besvara muntligt eller skriftligt.

Texten har korta meningar och ord med ytterst få konsonantförbindelser och saknar ljudstridigt tecknade ord (Serie A).