Förlagets beskrivning

Räkna till 10 är ett datorprogram som behandlar talen 0–10. I programmet övas förståelsen för sambandet mellan antal och siffra samt addition och subtraktion. 

Programmet består av tre huvuddelar. I första delen Tal tränas kopplingen mellan antal och siffror. Eleven får räkna mynt, streck och fingrar. I delen om Kamrater övas 5- och 10-kamraterna med mynt och siffror som kombineras till par. Den sista delen Plus och minus består av additions- och subtraktionsuppgifter samt ett delprogram där eleven fyller i det tal som saknas.

Datorprogrammet bygger på Eva Häggströms Räkneböckerna första – fjärde boken.