Förlagets beskrivning

Räkna med punkt är ett läromedel i matematik som tagits fram för punktskriftsläsande elever på nybörjarstadiet med svår synnedsättning. Läromedlet ersätter den första svartskriftsläroboken i år 1 och omfattar talområdet 1-10.

Elevmaterialet är framställt i punktskrift med dubbelt radavstånd och enkelsidigt tryck. Räkna med punkt består av nio delar, Böckerna om talen 0-5 och om talen 6-10, Övningsboken 1 och 2, Plusboken 1 och 2, Minusboken 1 och 2 samt cd:n Räkna med ljud av Mariana Wiik.