Förlagets beskrivning

Nerladdningsbar version av Räkna med mig. Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Handledningen beskriver hur du som lärare kan skapa en tillgänglig lärmiljö, arbeta med anpassade läromedel och vägleda elever till abstrakt matematiskt tänkande från konkreta upplevelser. Texterna är utformade för att ge information både till lärare som är nya på området och till dem som har viss erfarenhet. Handledningen innehåller även förklaringar av hur matematiska uttryck skrivs med punktskrift. I de sista kapitlen finns tips på alternativa verktyg, laborativa material, och spel och lekar som tränar matematisk förmåga.

Räkna med mig finns även som tryckt bok att beställa.

Redaktör och skribent Annika Wallin. 

Manusgrupp: Ann-Charlotte Larsson, Annika Risberg,Björn Nyqvist, Carina Bigelius och Catarina Hägg.

Grafisk form: Kristina Schollin-Borg.