Förlagets beskrivning

PULS Kemi erbjuder en bra grund för kemiunder­vis­ningen och för eleverna när de arbetar med att utveckla förmågorna. Här förklaras kemin från de minsta beståndsdelarna till de stora frågorna.

PULS Kemi sträcker sig från forna tiders kemi och den betydelse tidiga upptäckter har haft för nutiden, fram till i dag då vi brottas med frågor som rör klimatpåverkan och resursanvändning. Kemins begrepp, modeller och teorier har en central plats. Boken tar upp materiens minsta beståndsdelar och deras betydelse och roll i olika spridnings­processer och i frågor om energi- och resursanvändning. Miljö- och hälsoperspektivet löper som en röd tråd genom boken.