Förlagets beskrivning

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11.

I Prima Matematik Grundbok 2A är talområdet 0 till 100. Den viktiga förståelsen för tal, positionssystemet och likhetstecknets betydelse bereds stor plats.

Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0 till 20 presenteras – likaså geometri, bråk, klockan och tidsdifferenser.