Förlagets beskrivning

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11.

I grundbok 1A betonas uppdelning av tal, arbete med likhetstecken, öppna utsagor och förståelse för de olika räknesätten via räknehändelser.

Jämföra, uppskatta och mäta är ledord i arbetet med mätning. Eleverna får fördjupade kunskaper om bl.a. talen 0-10, addition, subtraktion, tid och längd.