Förlagets beskrivning

Kortspelet Positionssystemet syftar till att göra elever förtrogna med siffrors värde beroende på var, i tecknade tal, dess position är. Med ett kortspel som detta blir det både roligt och lustfyllt att träna positionssystemet och få kunskapen befäst. Målet är att först bli av med sina kort. Detta kan du om du har ett tal på ett av dina kort som motsvarar de sifferkort och värdekort som vänds upp på bordet. Spelet tar upp tusen-, hundra-, tio- och ental samt tusen-, hundra- och tiondelar.