Förlagets beskrivning

Övningsboken är indelad likt grundboken. Här får eleven tid att fördjupa och befästa sina kunskaper.