Förlagets beskrivning

Pengar 2 ingår i Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan , Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Övningarna, med många och tydliga illustrationer, ger också tillfällen att samtala och reflektera kring hur man använder matematiken i vardagen.

I Pengar 2 får eleverna bekanta sig med samtliga mynt; 1-, 2-, 5-och 10-kronan. De sedlar som tas upp är; 20-, 50 och 100-kronorssedeln. Eleverna får räkna pengar, växla, jämföra priser och uppskatta vad olika varor kan kosta. Tanken är att eleverna ska få en förståelse för pengars värde och att saker kostar olika mycket.

Bilderna på varorna har vi medvetet valt utifrån saker som eleverna kan känna igen från sin egen vardag. Urvalet är också tänkt att passa elever i olika åldrar. 

Man behöver kunna och förstå många begrepp när man handskas med pengar. Av den anledningen finns övningar som tränar de här begreppen: lika mycket, mer än, mindre än, billigare än, dyrare än, billigast, dyrast, hälften och dubbelt.