Förlagets beskrivning

Innehåller programmen Från A till Ö, Läseboken, Dags för ord, Cinema, Från Ord till Ord, From Word to Word, Lär dig tusen ord och Stava. Enkla menyval och hjälpfunktioner i programmen gör det lätt för elever med varierande kunskapsnivå att arbeta självständigt.

Programmen kan anpassas med inställningar. Varje elev kan få egna inställningar och egen resultatredovisning,  klicka på elevikonerna på huvudmenyerna för att öppna eller lägga in en elevprofil. När en elevprofil öppnas kommer eleven in på den ordlista som han/hon senast arbetade med. Exempel på inställningar: eleven kan få höra bokstavsljuden när han/hon skriver en bokstav.

Programmen har kontaktstyrning, versaler/gemena bokstäver m.m.