Förlagets beskrivning

Ordbygge är ett interaktivt multimedialt språkträningsprogram där läsning och stavning tränas parallellt. Programmet, som bygger på aktuell läsforskning, är ett rikt, omväxlande och noga strukturerat övningsmaterial för ungdomar på högstadiet, gymnasieelever och vuxna. Det anknyter till Elisabeth Arnbaks metod- och övningsbok Vi bygger ord och kompletterar lärarledd träning. Ordbygge 1 omfattar i huvudsak rotmorfem i sammansatta ord.