Förlagets beskrivning

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är helt anpassat till Lgr 11. 

Tillsammans med Skatan Sally och Ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit!

Mera Favorit matematik 3A består av ett elevpaket med en grundbok, laborativt material och en digital del. Serien består av en A-bok och en B-bok per läsår som används på höstterminen respektive vårterminen.

I den digitala delen finns alla grundbokens texter inlästa, såväl instruktioner som ramberättelse. Ramberättelsen hjälper eleverna att fundera kring matematik. 

Upplaga 1.