Förlagets beskrivning

Mattegalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna möjligheten att befästa, repetera och utmanas av olika matematiska begrepp. Materialet är utvecklat med Lgr 11 som bas och består av tre kopieringsunderlag, vilka vänder sig till årskurs 1-3.

Här kan du som lärare hitta uppgifter som kan kombineras så att det passar dina elever och din undervisning. Kanske att använda när någon elev har en stund över eller behöver arbeta ytterligare med något moment.