Förlagets beskrivning

Med Eldorado vill vi sätta undervisningen i fokus – det är det som skapar förutsättningar för elevers lärande. Med Eldorado får du hjälp och stöd att hitta nyckeln till arbetssätt och aktiviteter som utvecklar elevernas förmågor.