Förlagets beskrivning

Upplägget i boken följer en traditionell matematikbok men med fokus på uppdrag, praktiska och laborativa uppgifter på olika nivåer och områden. Den uppmanar till varierande arbetsformer och arbetssätt som utgörs av bland annat undersökande aktiviteter och uppgifter som kan utföras i relevant praxisnära miljö.