Förlagets beskrivning

Mål är en komplett kurs där alla färdigheter tränas i läroboken. Grammatikprogressionen är långsam och trygg. En minigrammatik baktill i läroboken innehåller alla moment som tas upp.

Läroböckernas texter, dialoger och övningar hålls ihop av ett fast persongalleri: människor i olika åldrar och livssituationer som eleverna blir alltmer bekanta med.