Förlagets beskrivning

Språkträning för afatiker med talsvårigheter och svårighet och svårighet att förstå tal.