Förlagets beskrivning

Varför säger de att vi ska vara rädda om naturen och inte förstöra? Hur ska man veta vad man får göra?

Luna är en flicka med många funderingar kring olika saker som hon ser och hör. Allt är inte så lätt att förstå men Lunas mamma vill gärna visa och förklara. I Luna på utflykt ger de sig ut och tältar. Mamma berättar om allemansrätten.

I berättelsen vill författaren på ett enkelt och konkret sätt förklara vad allemansrätten innebär och de regler som gäller. Sist i boken finns korta fakta och frågor att samtala vidare kring. De kan användas både i helklass och individuellt för att fördjupa kunskapen utifrån elevens egna erfarenheter.

Serien om Luna riktar sig till elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. Den kan också passa andra elever som är i behov av tydliggörande pedagogik.