Förlagets beskrivning

Häftet behandlar vibrationer, hög/låg/ stark/svag ton, ljudkurvor, resonans, stämbanden, ljudets hastighet, eko etc. Fysikserien består av fem häften. De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. Tonvikten ligger på att ge eleverna vardagskunskaper och vardagsfärdigheter. Elevernas sätt att arbeta med arbetsbladen kan variera beroende på vilken nivå eleven befinner sig.