Förlagets beskrivning

Materialet är en del i serien "Punktskrift och dator för nybörjaren". Serien består av tre skrifter och har tagits fram för att underlätta arbetet med att introducera datorn och punktskriften för den blivande punktskriftsläsaren. Denna del syftar till att få barnet intresserat av att leka med punkterna på en läsrad. Barnet lär känna sin dator, tränar fömågan att känna med fingrarna och lär sig några begrepp.

Materialet består av ett elevmaterial och en lärarhandledning. Elevmaterialet levereras på CD som e-bok/textfil, filerna är sparade så att de kan öppnas i alla ordbehandlingsprogram i DOS. PC-version (finns också för minilog, beställningsnummer: 6568)