Förlagets beskrivning

Längd 1 ingår i serien Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan, Året, Temperatur och Pengar. Övningarna, med många och tydliga illustrationer, ger också tillfällen att samtala och reflektera kring hur man använder matematiken i vardagen.

Längd 1 innehåller grundläggande begrepp, rimlighetsövningar, övningar där man får träna på att skilja på centimeter och meter, mätövningar och avläsning av linjal. Häftet har varierande övningar på lika nivå samt långsam stegring av svårighetsgrad. Illustrationerna är gjorda för att även passa äldre elever.