Förlagets beskrivning

Konfetti riktar sig till elever inom gymnasiesär och särvux och lämpar sig väl för elever som kommer från andra länder.

De ämnen som tas upp återkommer i alla nummer. De rikt illustrerade artiklarna handlar bl a om ekonomi, hälsa, samhälle, miljö och geografi. Givetvis passar magasinen även många andra grupper som har glädje av lättlästa texter med aktuellt innehåll.

I varje nummer finns frågor som rör innehållet och en ordfläta.