Förlagets beskrivning

Ett bildmaterial för förskolebarn bestående av förminskade fotografier för användning i ett förstorande TV-system. Bilderna är sammanställda kategorivis på fyra ark: mat, djur, fordon och händelseförlopp. De är uppbyggda efter ett radsystem med tanke på läsriktning. För att se och uppfatta fotograferade bilder måste barnet kunna tolka bilder.

Med hjälp av bilderna och CCTV har barnet möjlighet att lära sig att upptäcka detaljer, tolka bilder men även att utveckla sina synrester, bygga från detalj till helhet samtidigt som begrepppsutvecklingen gynnas. Till materialet hör en enkel handledning med information, råd och tips.