Förlagets beskrivning

Klura ut innehåller nio aktiviteter där eleven kan välja olika alternativ att träna på, sammanlagt 58 övningar.

Eleven lär sig färg och form, djur och natur, fordon, vad som hör ihop, bokstäver, siffror, antal, ordningstal samt begrepp som t.ex höger, vänster, i, på, överst, nederst, mellerst, bakom, framför, före, efter, först och sist.

Eleven får också träning i att följa instruktioner och kan självständigt välja övningar från menyerna.

Alla övningar har inläst tal.