Förlagets beskrivning

Paketet omfattar världens klimatzoner. Formatet på kartorna är A3. Varje karta består av 1 kartblad.

Klaffmapp

Symbolnyckel, Polarzonen del 1, Polarzonen del 2, Tropiska zonen, Tempererade zonen, Subtropiska zonen.