Förlagets beskrivning

Ett material där ordbilder används som läsinlärningsmetod. Det innebär att varje ordbild ska kännas igen och identifieras som en helhet. Endast tolv ord presenteras men genom att dessa kombineras på ett varierat sätt blir det många meningar att läsa. Begrepp och meningarna anknyter på olika sätt till elevens vardag.

Materialet innehåller läsebok, vändbara plattor med bilder och ordbilder, kort, blad med skrivövningar samt handledning. Samtliga ord är illustrerade med stödtecken.

Handledning för utskrift finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Nedladdningar.