Sex och kärlek

I det centrala innehållet i årskurs 7 – 9 under rubriken Kropp och hälsa står det att eleven ska lära sig mer om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

Fotografi där man ser huvudet på en person genom ett genomskinligt rött tyg. En hand som gör v-tecken syns i förgrunden.

 

I kommentarmaterielet för Naturorienterande ämnen står följande:

I årskurserna 1–6 ska eleverna få möta innehållet pubertet och hur den inverkar på indi­viden samt sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.

I årskurserna 7–9 återkom­mer innehållet med tillägg som berör identitet, relationer, kärlek och ansvar. Eleverna i de senare årskurserna ska också möta innehållet preventivmetoder och sexuellt överför­bara sjukdomar.

Lärandemål i huvuddrag

Eleven ska:

 • Lära sig om pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • Lära sig om preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
 • Reflektera över identitet, relationer, kärlek och ansvar gentemot sig själv och andra.
 • Utveckla en förståelse genom att reflektera runt sin identitet, den egna kroppen och sina tankar och känslor.
 • Utveckla en förståelse för att sexualitet och samlevnadsformer kan se ut på olika sätt.
 • Kunna reflektera runt stereotypa könsroller, odemokratiska förhållanden och bilden av hur en kärnfamilj framställs i dagens samhälle.

Långsiktiga mål

Eleven ska få en ökad möjlighet att känna trygg­het i den egna kroppen och identiteten och samtidigt bidra till en förståelse för att sexualitet och samlevnadsformer kan se ut på olika sätt.

Eleven ska utifrån respekt för sina egna tankar och känslor även ta ansvar för andra i olika former av relationer.

På så sätt kan eleverna förstå sig själva i förhållande till världen och utveckla motbilder mot till exempel stereotypa könsroller, odemokratiska förhållanden och inställningen att en familj måste bestå av mamma, pappa och barn.

Undervisning och arbetssätt

 • Läsa faktatexter tillsammans som berör sex och samlevnad ur olika vinklar.
 • Samtala och reflektera runt faktatexterna och sätta dessa i ett sammanhang som eleven är förtrogen med.
 • Fundera enskilt och tillsammans runt föreställningar och stereotypa bilder av sexualitet, normalitet och könsroller.
 • Titta på program som handlar om sex och samlevnad.
 • Läsa skönlitterära texter som berör ämnet ur olika perspektiv.
 • Samtala runt de skönlitterära texterna och hur sex, känslor och könsroller framställs.
 • Arbeta i grupp och redovisa sina kunskaper inför klassen på valfritt sätt.

Exempel på läromedel

Sexbyrån. Webb-tv

Hur känns det att vara kär?

urskola.se - Hur känns det att vara kär? Och hur närmar man sig den man gillar på ett bra sätt? Programledare är Ebba Jonsson och Zafire Vrba. Programmet är en ...
En naken man och en naken kvinna står bredvid varandra. Webbplats

PUSS

www.fub.se - Läromedlet består av en webbplats med information direkt till eleverna och en lärarhandledning. Webbplatsen kan anpassas – läsas eller få uppläst,...
Privatliv. Webbtjänst/App

Privatliv

www.mittprivatliv.se - Privatliv är en app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex. Appen är framtagen av Nathalie Simonsson och Zafire Vrba. Den är finansier...
Små illustrationer på människor som hoppar, springer och rör på sig på olika sätt. Bok

Människokroppen 4

www.logistikteamet.se - Häftet tar upp värderingsfrågor, puberteten, könsorganen, menstruation, kärlek och samlag, preventivmetoder och könssjukdomar. Serien om människokr...
En pojke står med örat mot en stängd dörr och tjuvlyssnar. Bok

Sex och lite sånt

www.nyponochviljaforlag.se - Simon och Elin är syskon. Elin är nästan vuxen. Hon har en kille som heter Rami. En dag är Simon ensam hemma med Elin och Rami. Simon förstår att...

Exempel på skönlitteratur

Ett par står och håller om varandra, ett annat par ligger ner tätt tillsammans och ett tredje par står och kysser varandra. Tryckt form

Lätta sexboken

ll-forlaget.se - Lätta sexboken handlar om lust. Kunskap hjälper oss att välja vad vi vill göra med vår lust. I Lätta sexboken får du mängder av fakta och tips krin...
Ett par står och håller om varandra. Bok

Nästan nakna

www.nyponforlag.se - Boken Nästan nakna handlar om Måns och Emma. Lektionsupplägg och arbetsmaterial finns till böckerna.
Senast ändrad: 2020-12-09