Förlagets beskrivning

Språkis riktar sig till elever med svenska som andraspråk. Språkis för nyanlända passar de barn som inte har några förkunskaper alls i svenska språket.

Språkis för nyfikna passar de barn som kan kommunicera på svenska, men som behöver lära sig de språkliga strukturerna och utöka sitt ordförråd.

Materialet består av totalt sex häften, Språkis för nyanlända 1-2 och Språkis för nyfikna A-D, för år 2-5. Alla häften är uppbyggda på samma sätt.